Strona główna

Rosnące ceny paliw nieodnawialnych, konieczność ograniczenia zanieczyszczeń środowiska oraz błyskawiczne zmiany ekonomiczne i gospodarcze wymuszają na nas poszukiwanie coraz to nowszych rozwiązań ogrzewania. W związku z postępującymi zmianami, kluczową rolę odgrywają alternatywne źródła energii. Maty kapilarne działające wraz z pompą ciepła są najbardziej ekonomicznymi systemami grzewczo- chłodzącymi dostępnymi dziś na rynku. Nasze rozwiązanie zapewnia ekologiczną oraz bezobsługową pracę systemu przez cały rok.

Maty kapilarne to nowość na polskim rynku. Są to gotowe elementy w postaci paneli wykonywanych na wymiar wg najnowszych technologii z elastycznego oraz trwałego tworzywa sztucznego PP-R pozyskiwanego  z recyklingu . Maty są systemem niskopotencjalnym co oznacza iż pracują na najniższych możliwych temperaturach:
• temperatura substancji ciepło nośnej, w tym wypadku wody, przez cały rok jest na poziomie 22-30 °C
• stwarza to możliwość użycia wszystkich niskopotencjalnych źródeł ciepła
• użycie słonecznych systemów ogrzewania podczas całego sezonu
• w połączeniu z pompami ciepła wyraźnie przyczynia się do polepszenia współczynnika ciepła na 1 włożoną kWh wytwarza się ok 6-7 kW ciepła oraz umożliwia naturalne chłodzenie podczas użytkowania w lecie

Spojrzenie na historię
Przez 6000 lat – od czasu kiedy na Ziemi pojawił się człowiek, dążył on do osiągnięcia najlepszych warunków do życia. Jedną z podstawowych potrzeb jest osiągnięcie komfortu cieplnego, który odbija się na jego fizycznym i psychicznym stanie. Początkowo jedynym źródłem ciepła było słońce, lecz po kilkuset tysięcy latach zostało uzupełnione o ogień który po licznych ulepszeniach (zamknięciem paleniska i odprowadzeniem dymu poza ogrzewane pomieszczenie) kształtu palenisk i piecy przetrwał aż do niedawnej historii. Promieniowaniem cieplnym- falami elektromagnetycznymi- siedziby ludzkie były ogrzewane aż od prapoczątków naszego gatunku. Letnie promienie słońca czy przesiadywanie przy ogniu to rzeczy w dzisiejszych czasach szczególnie przyjemne. Historia nowożytna kładzie jednak nacisk głównie na rozprzestrzenianie ciepła po wszystkich pomieszczeniach, które były i są najczęściej wyposażone w urządzenia grzewcze (grzejniki). Promieniowanie- czynnik rozprowadzający ciepło było na sposób konwekcyjny- przepływ ciepłego powietrza było wyraźnie tłumione- był to krok do tyłu.

System mat kapilarnych jest powrotem do naturalnego dla człowieka przekazywania ciepła niosącym ze sobą następujące zalety.

1. zdrowie i komfort cieplny
2. ekologia i oszczędzanie energii
3. ekonomia systemu
4. regulacja
5. strona techniczna
6. uniwersalność