Ekologia i oszczędzanie energii

Zasób paliw kopalnych jest ograniczony. Wyczerpanie ich źródeł przy dzisiejszym zużyciu szacowane jest w kategoriach kilku dziesięcioleci a wykorzystanie energii na osobę wykazuje tendencję rosnącą. Jednym z największych obecnie „pożeraczy” energii w skali światowej jest obok przemysłu wytwórczego właśnie utrzymanie budynków. Ten fakt niesie ze sobą ogromny potencjał oszczędności energii,

System mat niesie ze sobą następujące zalety:

 • system jest niskopotencjalny- funkcjonuje na najniższych możliwych temperaturach
 • temperatura substancji ciepło nośnej, wody,  przez cały rok jest taka sama – 22 +/-1 °C
 • stwarza możliwość użycia wszystkich niskopotencjalnych źródeł ciepła
 • użycie słonecznych systemów ogrzewania podczas całego sezonu
 • w połączeniu z pompami ciepła wyraźnie przyczynia się do polepszenia współczynnika ciepła (na 1 wożoną kWh wytwarza się ok 6-7 kW ciepła oraz umożliwia naturalne chłodzenia podczas użytkowania w lecie)
 • wykorzystanie niskopotencjalnego ciepła odpadowego z technologii produkcyjnych- bezpośrednie użycie bez użycia pomp cieplnych
 • ciepła geotermalnego w obszarach geotermalnych- bezpośrednie użycie bez użycia pomp cieplnych
 • zorientowanie na źródła odnawialne pomaga zaoszczędzić żródła kopalne
 • odpowiednie do chłodzenia dużych powierzchni natralnymi żródłami ciepła jakimi są woda ze studni lub temperatura gruntu- chłodzenie z niemal zerowym zużyciem energii ( jedynie energia rozruchowa pompy)
 • pasywnie- architektura solarna- czynne wykorzystanie pasywnych zysków solarnych do pokrycia zapotrzebowania na cieplo ( akumulacja zysków lokalnych)
 • w odróżnieniu od klasycznych systemów utrzymuje stała temperaturę przy temperaturze zewnętrznej o ok 2-5 stopni niższej- dzięki temu oszczędza 12-30% na wytworzonym cieple
 • wytworzony z plastiku pochodzącego z recyklingu PP-R nowej generacji