Zdrowie i komfort cieplny

W dobie, kiedy prawie 50% populacji cierpi na alergie, kiedy wewnątrz budynków człowiek spędza przeciętnie ¾ swojego życia aspekt zdrowotny powinien być jednym z najważniejszych czynników podczas powstawania koncepcji budynku. Bardzo często zdarza się jednak że zostaje on zupełnie pomijany dopóki w najbliższym otoczeniu człowieka nie znajdzie się osoba z alergią.

System mat niesie ze sobą następujące zalety:

  • rozprowadzanie ciepła poprzez promieniowanie- nie powoduje wirowania powietrza- nie unosi się kurz
  • pod wpływem niskiej temperatury materiału ciepło nośnego nie dochodzi do przypalania cząstek biologicznych i pyłu
  • zapobiega alergiom i problemom z oddychaniem
  • dobroczynnie oddziałuje na psychikę- wywołuje optymistyczne odczucia podobne do tych które wywołuje fototerapia czy oddziaływanie promieni słonecznych w lecie
  • równomierne rozłożenie temperatury na powierzchni ogrzewanej
  • mała  różnica (gradient cieplny) pomiędzy temperatura substancji przenoszącej ciepło a ciepłem powierzchni (jedynie 2-3 °C)