Ekonomia systemu

Obliczenie faktycznych cen poszczególnych rodzajów energii i paliw jest niezwykle skomplikowane. Do obliczeń nie zostają włączone wszystkie czynniki a ekologicznie zyskiwana energia ze źródeł odnawialnych zostaje podczas porównań przedstawiona jako zupełnie nieopłacalna ekonomicznie. Bez podatków ekologicznych i wsparcia państwa ciężko jest przeforsować używanie energii odnawialnej.

Kolejną z możliwości jest pełne użycie energii która mamy do dyspozycji za darmo i w wystarczającej ilości już od prawieków- energii słonecznej.

Podczas używania systemu  możliwe jest obniżenie wykorzystania energii o ok 5-20% w stosunku do tradycyjnych sposobów ogrzewania, polepszając równocześnie komfort mieszkania. Czas potrzebny na zwrócenie się systemu waha się od 5 do 8 lat.

System  niesie ze sobą następujące zalety:

  • zorientowanie na odnawialne źródła energii- użycie ciepła które jest darmowe
  • przesunięcie granicy użycia energii słonecznej na rzecz ogrzewania budynków
  • oszczędność aż do 98% z praktycznie zerowymi nakładami
  • niezwykle szybki zwrot kosztów