Uniwersalność

System mat kapilarnych niesie ze sobą następujące zalety: używany w każdej powierzchni (podłoga, dach, ściana) odpowiedni do nowego budownictwa i budynków remontowanych system dysponuje niską wysokością konstrukcyjną- jedynie 4 cm w porównaniu do 12 cm w klasycznym ogrzewaniu podłogowym jeden system umożliwia ogrzewanie i chłodzenie- utrzymuje stałą temperaturę w pomieszczeniu nie jest zależny od użytego źródła ciepła […]

Regulacja

Niskopotencjalny charakter umożliwia niezwykle prostą i szybka regulację  temperatury w obiekcie i całkowicie automatyczne, pasywne (bez wykorzystania elektroniki)  regulowanie przy lokalnych zewnętrznych i wewnętrznych zyskach z energii słonecznej. System mat kapilarnych niesie ze sobą następujące zalety: 10x szybsza reakcja na regulowanie niż w klasycznych podłogowych lub ściennych systemach mała akumulacja ciepła łączy zalety szybko reagującego urządzenia grzewczego („grzejnika”) i radiacyjnego […]

Ekonomia systemu

Obliczenie faktycznych cen poszczególnych rodzajów energii i paliw jest niezwykle skomplikowane. Do obliczeń nie zostają włączone wszystkie czynniki a ekologicznie zyskiwana energia ze źródeł odnawialnych zostaje podczas porównań przedstawiona jako zupełnie nieopłacalna ekonomicznie. Bez podatków ekologicznych i wsparcia państwa ciężko jest przeforsować używanie energii odnawialnej. Kolejną z możliwości jest pełne użycie energii która mamy do […]

Ekologia i oszczędzanie energii

Zasób paliw kopalnych jest ograniczony. Wyczerpanie ich źródeł przy dzisiejszym zużyciu szacowane jest w kategoriach kilku dziesięcioleci a wykorzystanie energii na osobę wykazuje tendencję rosnącą. Jednym z największych obecnie „pożeraczy” energii w skali światowej jest obok przemysłu wytwórczego właśnie utrzymanie budynków. Ten fakt niesie ze sobą ogromny potencjał oszczędności energii, System mat niesie ze sobą następujące zalety: […]

Zdrowie i komfort cieplny

W dobie, kiedy prawie 50% populacji cierpi na alergie, kiedy wewnątrz budynków człowiek spędza przeciętnie ¾ swojego życia aspekt zdrowotny powinien być jednym z najważniejszych czynników podczas powstawania koncepcji budynku. Bardzo często zdarza się jednak że zostaje on zupełnie pomijany dopóki w najbliższym otoczeniu człowieka nie znajdzie się osoba z alergią. System mat niesie ze sobą następujące zalety: rozprowadzanie […]